دیپلم امور اداری شامل دروس تخصصی زیر است:

– کاربر رایانه (محتوای استاندارد کاربر رایانه)
کاربر رایانه شغلی است در حوزه فناوری اطلاعات، که شایستگی های، به کارگیری مفاهیم اولیه و اساسی کامپیوتر، کار با سیستم عامل ویندوز، کار با اینترنت، شناخت شبکه و تولید پروژه را شامل می شود

– تحصیل دار (محتوای استاندارد تحصیل دار)
تحصیل دار شغلی است در حوزه امور اداری و درای شایستگی هایی از قبیل دریافت، تحویل اسناد و مدارک درون شرکتی، رسیدگی به امور صندوقهای پستی و تحویل نامه ها به اشخاص مربوطه، انجام امور بانکی، انجام امور پستی، انجام امور بیمه و گزارش نویسی را دارد

– کارمند اداری و دبیرخانه درجه ۲ (محتوای استاندارد کارمند اداری و کارمند دبیرخانه)
کارمند امور اداری شغلی است در حوزه اداری که شامل شایستگی هایی از قبیل ارتباط با واحدهای سیستم سازمانی و ارباب رجوع – انجام امور استخدامی و تشکیل پرونده پرسنلی – اجرای احکام بر اساس قوانین و مقررات اداری، رفاهی، بیمه و بازنشستگی – مکاتبات اداری، نگارش و گزارش نویسی – اجرای طرح طبقه بندی مشاغل – تهیه آمار و اطلاعات نیروی انسانی – ثبت ورود و خروج نیروی انسانی – نگهداری و حفظ اسناد و مدارک امور اداری – تفکیک اوراق و اسناد زائد جهت امحاء و تندخوانی می باشد

– بایگان (محتوای استاندارد بایگان)
بایگان امور اداری کسی است که بتواند ازعهده تشکیل پرونده های مختلف اداری، تحویل و تحـول آنهـا و بایگـانی اسناد و مدارک، پرونده ها و اسناد خریدها و … کدگذاری آنها با روشهای مختلف اعم از دستی و کامپیوتری برآید

– کاربر نرم افزار اداری (محتوای استاندارد کاربر اتوماسیون اداری)
کاربر اتوماسیون از مشاغل حوزه فناوری اطلاعات می باشد. این شغل دارای شایستگی های کار با نرم افزار Word ،کار با نرم افزار PowerPoint ،کار با نرم افزار Excel ،کار با نرم افزار Access ،کار با نرم افزار One note می باشد. این شغل با کلیه مشاغل اداری و اتوماسیون های اداری در ارتباط میباشد

– تندخوان (محتوای استاندارد تندخوان)
تندخوان کسی است که بتواند بر مهارتهای سریع خوانی، فن مطالعه، تقویت حافظه، بکار گیری تکنیک تندخوانی در مدیریت، مطالعه با انعطاف، یادگیری عمقی متون درس و فنی، یادگیری از مطالب شفاهی، حدس زدن و سنجش سرعت درک تسلط داشته باشد

– سرپرست دبیرخانه (محتوای استاندارد سرپرست دبیرخانه)
از مشاغل حوزه امور اداری میباشد و شامل شایستگی هایی از قبیل برنامه ریزی امور دبیرخانه، برقراری ارتباط با واحد های مرتبط با دبیرخانه، پیاده سازی اصول بایگانی اسناد و مدارک و امحاء آنها، جمع آوری، طبقه بندی و گزارش گیری اطلاعات و نظارت بر حفظ و نگهداری اسناد دبیرخانه

– اپراتور پاسخگوی مشترکین … (محتوای استاندارد اپراتور پاسخگوی مشترکین)
از مشاغل گروه شغلی امور اداری بوده و از وظایف آن شامل تحویل کابین، آماده سازی تجهیزات وابزار موجود در کابین اپراتور برای شروع کار، گوش دادن به درخواستهای تماس گیرندگان، ارائه پاسخ مناسب و راهنمایی به تماس گیرندگان در خصوص خدمات، ارجاع درخواست و مشکلات احتمالی به واحد مربوطه از طریق ارسال تیکت، ارتباط با ناظران فنی و سرپرستان میباشد

– مسئول کاردکس و کنترل موجودی (محتوای استاندارد مسئول کاردکس و کنترل موجودی)
متصدی کاردکس و کنترل موجودی از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های تعیین انبار و طبقه بندی و کدگذاری موجودیها، درخواست خرید کالا برای واحد مربوطه از انبار، ثبت ورودی کالا، نگهداری کالا و مواد در انبار، تحویل و  خروج کالا از انبار، کنترل موجودیهای انبار، انبارگردانی می باشد و با شغل انباردار در ارتباط است

– مسئول حضور و غیاب (محتوای استاندارد مسئول حضور و غیاب)
مسئول حضور و غیاب شغلی است در حیطه ی خدمات اداری و دیپلم امور اداری و دارای وظایفی از قبیل کنترل ورود و خروج، محاسبه کارکرد پرسنل و تهیه و گزارش کارکرد ماهانه و اضافه کاری و تهیه و گزارش کار جهت ارسال به امور مالی می باشد و این شغل با سایر پرسنل سازمان در ارتباط می باشد

– مسئول دفتر (محتوای استاندارد مسئول دفتر)
مسئول دفتر از مشاغل حوزه امور اداری و دیپلم امور اداری بوده و شامل شایستگی های انجام هماهنگی امور دفتری بر اساس مفاهیم و اصول سازمانی، برقراری ارتباطات سازمانی ، انجام مکاتبات اداری و گزارش نویسی، بکارگیری علوم و فنون مذاکره ، مفاهیم حسابداری و تنخواه گردان، تایپ تند زنی می باشد